Ahad Tubeline Co., Ltd.

Phòng thương mại Quốc tế
Tel.: +86-317-3516202
Fax: +86-317-3516203

Địa chỉ: Hope Industrial Zone, Mengcun County, Cangzhou City, Hebei Province, China
Tel.: +86-317-6837777
+86-317-6837888
Fax: +86-317-6837999
Mã bưu điện: 061400

Thông tin phản hồi