Ahad Tubeline Co., Ltd.

Phòng thương mại Quốc tế
Tel.: +86-317-3516202
Fax: +86-317-3516203
Mobile: +86-13833705520
E-mail: fatuma@ahad.me
info@ahad.me
Skype: azaly002

Địa chỉ: Hope Industrial Zone, Mengcun County, Cangzhou City, Hebei Province, China
Tel.: +86-317-6837777
+86-317-6837888
Fax: +86-317-6837999
Mã bưu điện: 061400

Thông tin phản hồi